ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ

Η εταιρεία ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2010, ταυτόχρονα με την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Σκοπός της εταιρείας ήταν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας, οπότε και απέκτησε από την  αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) Άδεια Παραγωγής εγκατεστημένης ισχύος 5MW.

Το 2012 η ΒΙΟΠΑΡ αποκτήθηκε από νέους μετόχους οι οποίοι έθεσαν ως πρωταρχικούς στόχους την ολοκλήρωση της αδειοδότησης και την εύρεση αξιόπιστων και σταθερών προμηθευτών βιομάζας και επενδυτών με σκοπό την υλοποίηση της επένδυσης.

 

  

 

Η αδειοδότηση από τους υπόλοιπους Φορείς ολοκληρώθηκε το 2016, ενώ το 2017 η εταιρεία αποκτήθηκε από τον Όμιλο Ravago.

Σήμερα, ως μέλος του Ravago Greece Group,  η ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. κατέχει την μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας στην Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στην Β' Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου και περιλαμβάνουν, εκτός των παραγωγικών δομών, ένα ολοκληρωμένο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης και τροφοδοσίας της μονάδας που εξασφαλίζει αυτάρκεια στη διαδικασία παραγωγής περίπου 2 μηνών.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία ΒΙΟΠΑΡ στο https://viopar-energy.gr/>