Ιούλιος 02, 2019

Σε άμεση σχέση με την βούληση του Ομίλου για τη γενικότερη στήριξη της ουσιαστικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Ravago Lavrion υποστήριξε ενεργά σε μια πολύ ξεχωριστή δράση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τίτλο "Πεζοπορία Φιλίας 2019".

Ιούνιος 24, 2019

Ο Όμιλος Ravago βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προσθήκη στο δυναμικό του τομέα των Χημικών, την εταιρεία "ΔΡ. Δ.Α. ΔΕΛΗΣ Α.Ε." στις 18 Απριλίου 2019.

Ιούνιος 14, 2019

Η νέα αποθηκευτική μονάδα του Ομίλου Ravago στην Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου είναι πραγματικότητα.

Μάιος 15, 2019

Η απόφαση του Ομίλου Ravago για τη δυναμική επένδυση στον τομέα της παραγωγής των προϊόντων εξηλασμένης πολυστερίνης 'XPS' σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είχε σαν αποτέλεσμα και την ένταξη της παραγωγικής μονάδας Λαυρίου (πρ.

Μάιος 15, 2019

Η Διοίκηση του Ομίλου Ravago στην Ελλάδα  έχοντας σαν πρωταρχικό στόχο την αποτελεσματική συνεισφορά και άμεση δράση σε θέματα που αφορούν τη γενικότερη εταιρική κοινωνική ευθύνη, πραγματοποίησε στις αρχές Μαϊου αιμοδοσία εντός του κτιριακού συγκροτήματος στο Μαρούσι.

 

Απρίλιος 03, 2019

O όμιλος Ravago συνεχίζοντας το πλάνο ανάπτυξής του σε Eυρωπαϊκό επίπεδο, προχώρησε σε μία νέα και με ιδιαίτερη βαρύτητα επένδυση στην εξαγορά Παραγωγικών Μονάδων Προϊόντων Πολυστερίνης.

Σελίδες