Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες.

Είναι θεωρητικά ανεξάντλητες σε διάρκεια  αλλά περιορισμένες στην ποσότητα της διαθέσιμης ενέργειας ανά μονάδα χρόνου.

Οι κυριότερες μορφές είναι οι:

  • Ενέργεια απο Βιομάζα, η οποία προέρχεται απο: Ξύλο και υπολείμματα ξύλου, υπολείμματα γεωργικής παραγωγής, οικιακά απορρίματα κ.α.
  • Biodiesel
  • Υδροθερμική
  • Γεωθερμική
  • Αιολική
  • Ηλιακή

 

Ο Όμιλος έχει επενδύσει στους τομείς της ενέργειας απο Βιομάζα και της Ηλιακής ενέργειας με τις παρακάτω εταιρίες: