Παραγωγή

Οι δραστηριότητες Παραγωγής της Ravago αποτελούσαν ανέκαθεν βασικό τομέα για τον όμιλο μας. Η ανακύκλωση και η σύνθεση είναι η μεγαλύτερη δραστηριότητα μας. Η σύνθεση μπορεί να οριστεί ως ενίσχυση πολυμερικών ιδιοτήτων με την προσθήκη επιπλέον συστατικών, όπως ίνες γυαλιού, τάλκη, σταθεροποιητές, χρώματα και άλλα πρόσθετα, κατά τη διάρκεια της διεργασίας εξώθησης. Παρέχουμε μια βιώσιμη υπηρεσία σε ολόκληρο τον κλάδο συλλέγοντας, ταξινομώντας και ανακυκλώνοντας τα πολυμερή απόβλητα στα εργοστάσια παραγωγής μας.

Σήμερα, η Ravago διαθέτει 30 εργοστάσια στη Βόρεια Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη και την Τουρκία, με συνολική ικανότητα ανακύκλωσης και ανάμιξης άνω των 1.000.000 μετρικών τόνων. Ο όμιλος Ravago είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς EPS στην Ευρώπη, με παραγωγική δυναμικότητα πάνω από 280 kt σε ετήσια βάση. Με εργοστάσια παραγωγής στη Γερμανία, την Ελλάδα και την Τουρκία, ο Όμιλος Ravago έχει λάβει σημαντική θέση στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Η τυποποιημένη παραγωγή για λογαριασμό τρίτων και σύμφωνα με τις ζητούμενες προδιαγραφές, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ίδιας φιλοσοφίας παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης, η μικροποίηση ή η κονιοποίηση συνίσταται στη μείωση του μεγέθους των σωματιδίων σε μια ορισμένη διάμετρο έτσι ώστε η ρητίνη να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ορισμένες εφαρμογές τελικού προϊόντος που απαιτούν εξατομικευμένες πρώτες ύλες τροφοδοσίας (π.χ. rotomolding) Οι υπηρεσίες μας στον τομέα αυτό από άποψη τεχνολογίας επεξεργασίας, επιτρέπουν στους πελάτες μας να επωφεληθούν από την τεχνολογία και εμπειρία της Ravago σε ειδικά θερμοπλαστικά υλικά

Η γκάμα των προϊόντων της Ravago καλύπτει ένα ευρύ φάσμα engineering plastics, βασικών ρητινικών προϊόντων και ελαστομερών. Όλα τα προϊόντα μας φέρουν τα δικά τους εμπορικά σήματα και συνθέσεις και αφορούν συγκεκριμένες εφαρμογές: εξυπηρετώντας μια ποικιλία βιομηχανιών, τα προϊόντα της Ravago μετατρέπονται εν τέλει σε εξαρτήματα αυτοκινήτων, ηλεκτρονικά, δομικά υλικά και άλλα προϊόντα υψηλής ποιότητας.

EPS (Διογκώσιμη Πολυστερίνη)

Το EPS έχει ευρεία χρήση χάρη στην ευέλικτη δομή του όσον αφορά τη δυνατότητα επεξεργασίας του σε πολλούς τομείς. Το γεγονός ότι είναι οικονομικό, ασφαλές και επίσης ανακυκλώσιμο έχει συμβάλλει αισθητά στο αυξημένο ενδιαφέρον για το προϊόν αυτό. Το EPS προτιμάται και χρησιμοποιείται για οικοδομικές και κατασκευαστικές εφαρμογές:

  • Σε εφαρμογές θερμομόνωσης λόγω του χαμηλού συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
  • Σε εφαρμογές θερμομόνωσης λόγω του χαμηλού συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
  • Σε εφαρμογές με πάνελς σαν θερμομονωτικό πληρωτικό υλικό για σάντουιτς οροφής και πρόσοψης.
  • Σε εφαρμογές διακόσμησης λόγω ότι διαμορφώνεται και καλουπώνεται εύκολα.
  • Σε εφαρμογές θεμελίωσης (θερμομονωτικές τουβλέτες) λόγω του χαμηλού του βάρους το οποίο αποτρέπει περεταίρω φορτίο στις κατασκευές και διασφαλίζει υψηλή θερμομονωτική ικανότητα.
  • Σε εφαρμογές γεωαφρού για εξυγίανση εδάφους λόγω των χαρακτηριστικών του που μειώνουν τη συντήρηση, το κόστος και το χρόνο εφαρμογής.
  • Στον τομέα της συσκευασίας πραγματοποιείται από σχεδόν όλες τις βιομηχανίες (Βιομηχανία πλοίων, Βιομηχανία Υαλουργίας, Βιομηχανία αυτοκινήτων, Βιομηχανία παιχνιδιών) και για όλα σχεδόν τα καταναλωτικά αγαθά (λευκές συσκευές κλπ)
  • Εκτός όλων αυτών των εφαρμογών, το EPS είναι ένα από τα πιο κατάλληλα υλικά για τη μόνωση σωληνώσεων, σε εκκολαπτήρια, ψυγεία, σιλό, δεξαμενές νερού, θερμομόνωση περσίδων και λαμβάνοντας υπόψιν την ικανότητα του EPS να απορροφά κραδασμούς, χρησιμοποιείται σε κράνη, παιδικά καθίσματα και παρόμοια προϊόντα.

 

 

Ο Τομέας Ravago Manufacturing στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την εταιρία  Monotez A.Ε. >

Περισσότερες πληροφορίες για τη Ravago Manufacturing στο www.ravagomanufacturing.com >