Δόμηση & Κατασκευή

Η Ravago Building Solutions (RBS), παράγει και διανέμει εξειδικευμένα δομικά και κατασκευαστικά προϊόντα και παρέχει λύσεις δόμησης σε όλη την Ευρώπη, την Τουρκία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών(CIS- Πρώην Ανατολικές Χώρες).

Η RBS έχει επενδύσει σε δικές της παραγωγικές δραστηριότητες σε προϊόντα μόνωσης & στεγάνωσης. Σε αρκετές χώρες, η RBS είτε έχει ιδιόκτητα σημεία πώλησης είτε έχει αναπτύξει  τοπικό δίκτυο πωλήσεων, εξυπηρετώντας χιλιάδες πελάτες 

Στρατηγική  κερδοφόρας ανάπτυξης

Η στρατηγική μας για κερδοφόρο ανάπτυξη βασίζεται τόσο στην  οργανική ανάπτυξη όσο και στην ανάπτυξη μέσω στοχευμένων εξαγορών.

Αρχικά στοχεύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του γεωγραφικού μας αποτυπώματος. Επιπλέον, επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη των παραγωγικών μας μονάδων σε περιοχές με μακροχρόνια ανάπτυξη και δυναμικότητα, ακολουθώντας τις τάσεις της μελλοντικής ανάπτυξης της αγοράς δομικών και κατασκευαστικών προϊόντων και αξιοποιούμε τις συνέργειες με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου Ravago, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να επενδύουμε σε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους οίκους στο δομικό και κατασκευαστικό τομέα που συμπληρώνουν τη δική μας παραγωγική δραστηριότητα.

Έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας τη βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς σε συνδυασμό με  την δραστηριοποίηση μας σε παγκόσμια κλίμακα: πρόσβαση στο ευρύ δίκτυο πελατών μας με παράλληλο όφελος από το μέγεθος και την δομή του Ομίλου Ravago στον τομέα της διακίνησης προϊόντων και της εξυπηρέτησης πελατών.  

 Ο τομέας Ravago Building Solutions στην Ελλάδα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εταιρίες:

 

Περισσότερες πληροφορίες για την RBS στο www.ravagobuildingsolutions.com>