Δίολκος Κατασκευαστική ΑΤΕ

Η Δίολκος Κατασκευαστική ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1997 ως αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο κατασκευαστικών εταιρειών (ERGOTECH S.A. & ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ ΑΤΕ), έχει έδρα στην Αττική και ανήκει στον Όμιλο της Ravago. Είναι εργοληπτική εταιρεία με πτυχίο 4ης τάξης εγγεγραμμένη στο Μητρώο (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μπορεί να συμμετάσχει σε δημοπρασίες έργων με budget ως 7.500.000€ έκαστο και δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

  • κατασκευή οικοδομικών έργων
  • έργων οδοποιίας
  • έργων συντήρησης
  • υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και έργων υποδομής.

Ουσιαστικά λοιπόν αναλαμβάνει έργα, κάθε μεγέθους και με απαιτήσεις σημαντικής εξειδίκευσης τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

 

Η βασική στελέχωση της Δίολκος Κατασκευαστική ΑΤΕ αποτελείται από 6 μηχανικούς, 5 υπομηχανικούς και 3 εργοδηγούς. Το εξειδικευμένο δυναμικό της εξυπηρετεί την οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών με συνεργεία της εταιρίας. Στις περιπτώσεις που αυτά δεν επαρκούν, επιλέγει και οργανώνει απαιτούμενους υπεργολάβους – τεχνίτες οι οποίοι προσλαμβάνονται κάθε φορά για τις ανάγκες των υπό εκτέλεση έργων. Η εταιρία σήμερα διαθέτει ιδιαίτερο τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και έργων υποδομής. Είναι στελεχωμένο με έμπειρους τεχνίτες με τεχνογνωσία, ικανούς για κατασκευές και συντηρήσεις υψηλών απαιτήσεων και διαθέτει ιδιόκτητο μηχανικό εξοπλισμό.

Από την ίδρυση της εταιρείας και μέχρι σήμερα, τα ακόλουθα αποτελούν τις βασικές αρχές της για την ανάπτυξη των έργων:

  • Ποιότητα
  • Συνέπεια
  • Ασφαλές Εργασιακό Περιβάλλον
  • Εφαρμογή Διαδικασιών
  • Τυποποίηση της Τεχνογνωσίας
  • Λειτουργική Δομή

 

Δείτε εδώ τα σημαντικότερα έργα της Διόλκου >

Περισσότερες πληροφορίες στο www.diolkos-sa.gr >