Δραστηριότητες

Ο Όμιλος Ravago στην Ελλάδα δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς: Παραγωγή, Χημικά, Πλαστικά & Ελαστομερή, Δόμηση & Κατασκευή και Παραγωγή ηλεκτρικού Ρέυματος απο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

'Εχει μία αξιοσημείωτη παρουσία στην Ελληνική αγορά και μετά τις πρόσφατες εξαγορές αριθμεί περισσότερους από 400 υπαλλήλους.

Ravago Greece Group

Ιστορική Αναδρομή

Η πρώτη εταιρεία του Ravago Group στην Ελλάδα ήταν η POLYKEM Α.Ε. (Τομέας Δόμησης & Κατασκευής) η οποία ιδρύθηκε το 1984 έχοντας σαν κύρια δραστηριότητα τη διανομή των προϊόντων STYROFOAM της εταιρείας Dow Chemical. Κατά τη διάρκεια της διετίας 2014-2015 , η Polykem προχώρησε σε απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών της και προσφάτως μετονομάστηκε σε RAVAGO HELLAS BUILDING SOLUTIONS Α.Ε.

Η RAVAGO PLASTICS A.Ε. (Τομέας Πλαστικών & Ελαστομερών) ιδρύθηκε το 1985, έχοντας δικά της γραφεία, μονάδα ανακύκλωσης στην Ν. Αρτάκη καθώς και αποθήκες. Το 1993 η εταιρεία έγινε διανομέας των προϊόντων της Dow Chemicals και από το 2000 η Ravago Plastics Hellas ανέλαβε τη διανομή/πωλήσεις των προϊόντων της Ravago και της Resinex στην Ελλάδα. Το Group της Resinex, μέλος του Ravago Group αποτελεί τον Πανευρωπαϊκό διανομέα πλαστικών πρώτων υλών & ελαστομερών. Το 2002 η Ravago Plastics Hellas επέκτεινε τις δραστηριότητές της στην περιοχή των Βαλκανίων και το 2016 μετονομάστηκε σε RESINEX HELLAS A.Ε.

Μέσα στα επόμενα χρόνια ιδρύθηκαν τρείς ακόμα εταιρείες, το 1997, η Δίολκος Κατασκευαστική ΑΤΕ (Δομικός & Κατασκευαστικός Τομέας) και το 2007, η ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε & ΜΕΔΩΝ Α.Ε (Φωτοβολταϊκά Πάρκα).

 

Το Δεκέμβριο του 2012, ο Όμιλος Ravago απέκτησε τις εταιρείες ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΒΕΕ και RAVAGO PETROKIMYA URETIM AS / EASTCHEM (Τουρκία). Και οι δύο αυτές εταιρείες δραστηριοποιούνται στο χώρο παραγωγής και εμπορίας EPS και η συνολική δυναμική τους φτάνει στους 200.000 τόνους ετησίως. Την επόμενη χρονιά, ο όμιλος επέκτεινε τις δραστηριότητες του στον τομέα αυτό με την εξαγορά της RP Compounds στο Schkopau της Γερμανίας, η οποία μετονομάστηκε σε Ravapor GmBH. Έτσι, έχοντας εργοστάσια παραγωγής EPS στη Γερμανία, την Ελλάδα και την Τουρκία, ο Όμιλος Ravago έχει καταλάβει μια σημαντική θέση στις αγορές της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, με δυναμικότητα παραγωγής πάνω από 280.000 τόνους σε ετήσια βάση.

Στα τέλη του 2013, η VELTRO A.Ε. (Τομέας Χημικών) έγινε μέλος του Ομίλου Ravago και με αυτήν την εξαγορά ουσιαστικά δημιουργήθηκε ο τομέας των Χημικών της Ravago στην Ελλάδα. H Veltro μετονομάστηκε πρόσφατα σε RAVAGO CHEMICALS HELLAS A.Ε.

Το 2016, ο Όμιλος Ravago προώθησε την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του στην ελληνική αγορά με την απόκτηση μιας ακόμη ελληνικής εταιρείας της ΑΒ.ΙΠ Δομικά-Μονωτικά ΕΠΕ (Τομέας Δόμησης & Κατασκευής).

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1975 και ξεκίνησε την πορεία της στον χώρο των μονωτικών υλικών, σαν οικογενειακή επιχείρηση, παράγοντας αρχικά λίγα ασφαλτικά προϊόντα. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία πολλών ετών, η εταιρία εξειδικεύεται πλέον στην παραγωγή επαλειφόμενων στεγανωτικών υλικών. Ακολούθησε μια έντονα ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια και η ποικιλία των παραγόμενων προϊόντων διευρύνθηκε, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε και σταθεροποιήθηκε σημαντικά η ποιότητά τους. Η διάθεση για διαρκή εκσυγχρονισμό και βελτίωση των προϊόντων σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση, δρομολόγησαν την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου σε ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή Άρμα Βοιωτίας. Σχεδόν ταυτόχρονα με την εξαγορά της έγινε και η συγχώνευσή της με τη RAVAGO HELLAS BS A.E.

Αργότερα, μέσα στην ίδια χρονιά δύο ακόμα εξαγορές πραγματοποιήθηκαν, αυτές της ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. και της ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. (Τομέας Πλαστικών & Ελαστομερών). Στα τέλη του 2019, η ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε συγχωνεύτηκε με την ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. με ταυτόχρονη μετονομασία της νέας εταιρείας σε PEGASUS POLYMERS HELLAS M.A.E.

Ακολουθώντας τους διεθνείς κανονισμούς που διέπουν το νέο επαγγελματικό μοντέλο, από το 2017 ο Όμιλος θέλοντας να επεκτείνει περαιτέρω τις δραστηριότητες του στο φάσμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενσωμάτωσε στο δυναμικό του την εταιρεία ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. η οποία κατέχει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στον Βόλο.

Τον ίδιο χρόνο δημιουργήθηκε μία κοινοπραξία του Ομίλου Ravago με την εταιρεία Fibrotermica που οδήγησε στην δημιουργία μιας καινούριας εταιρίας με την επωνυμία RAVATHERM HELLAS S.A. η οποία πρόσφατα εξαγοράστηκε πλήρως από τον Όμιλο μετονομάστηκε σε RAVAGO KATERINI Α.Ε. (Τομέας Δόμησης & Κατασκευής).

Το 2018 πραγματοποιείται η επιτυχημένη εξαγορά της ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ Α.Ε. & ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ενσωματώνοντας στους κόλπους του Ομίλου το εργοστάσιο παραγωγής μεταλλικών προφίλ γυψοσανίδας στο Κοκκινόχωμα Βοιωτίας, οι οποίες τα επόμενα δύο χρόνια συγχωνευτήκαν με τη RAVAGO HELLAS BUILDING SOLUTIONS A.E. 

Τον ίδιο χρόνο, οι παραγωγικές μονάδες Λαυρίου (πρ. Dow Hellas) προστίθενται στον Όμιλο Εταιριών της Ravago με την ίδρυση της εταιρείας RAVAGO LAVRION M.Α.B.E.Ε. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική του Ομίλου που είχε ως αποτέλεσμα τη συνολική εξαγορά των Παραγωγικών Μονάδων Προϊόντων Πολυστερίνης της Dow στην Ευρώπη. Στο τέλος του 2021 η RAVAGO LAVRION M.Α.B.E.Ε. συγχωνεύεται με τη RAVAGO HELLAS A.E. και τη RAVAGO KATERINI Α.Ε., που διαθέτει μονάδα παραγωγής μονωτικών στην Κατερίνη και μετονομάζεται σε RAVAGO HELLAS M.A.B.E.E.

To 2019 χαρακτηρίζεται από μία σειρά επιπλέον επιτυχημένων ενεργειών. Ο Όμιλος Ravago, προσθέτει στο δυναμικό του την εταιρεία DR. D.A. DELIS Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της Εμπορίας και Διανομής Εξειδικευμένων Προϊόντων Χημικής Βιομηχανίας καθώς και προϊόντων πλαστικού. Προς το τέλος του ιδίου έτους και σε άμεση σχέση με την αναπτυξιακή πολιτική του Ομίλου Ravago, πραγματοποιήθηκε η  απορρόφηση της Δρ. Δ.A. ΔΕΛΗΣ Α.Ε απο τη RAVAGO CHEMICALS HELLAS A.E .